Tuy còn non trẻ trong ngành vận tải nhưng với quá trình phát triển phong trào của các HTX TP.HCM. Cùng sự hỗ trợ của các cấp và các HTX bạn. Với các kế hoạch cụ thể kết hợp với sự đoàn kết và nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên, xã viên. HTX MN - VT - DL KỲ LONG đã cố gắng tập trung xây dựng mô hình hoạt động từng bước ổn định kinh doanh trong mọi hoàn cảnh tạo cho mình hướng đi đúng. Từ đó phát huy xây dựng các kế hoạch mới hiệu quả cao mang lại cho HTX sự phát triển bền vững.

[ Detail ]


Hot Line : (08) 3.9571006


Online:532
Vistited:25794934