VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI - DU LỊCH

Người viết : HTX. KỲ LONG Ngày : 07/04/2012

 

NGHỊ ĐỊNH 91/2009/NĐ-CP (28/07/2010)

Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Người viết : admin Ngày : 28/07/2010

 

Nghị định 92/2007/NĐ-CP (19/05/2010)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Người viết : admin Ngày : 19/05/2010

 

Nghị định 34/2010/NĐ-CP (mới) (07/04/2010)

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người viết : admin Ngày : 07/04/2010

 

NGHỊ ĐỊNH 95/2009/NĐ-CP (16/12/2009)

Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Người viết : admin Ngày : 16/12/2009

 

QUYẾT ĐỊNH 07/2008/QĐ-BGTVT (02/12/2009)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Người viết : admin Ngày : 02/12/2009

 

QUYẾT ĐỊNH 16/2007/QĐ-BGTVT (02/12/2009)

Ban hành " QUY ĐỊNH VẬN TẢI KHÁCH BẰNG Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, HỢP ĐỒNG VÀ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG Ô TÔ"

Người viết : admin Ngày : 02/12/2009

 

THÔNG TƯ 06/2004/TT-BGTVT (02/12/2009)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của chính phủ về niên hạn của ô tô tải và ô tô chở người.

 

Người viết : admin Ngày : 02/12/2009

 

NGHỊ ĐỊNH 14/2006/NĐ-CP (02/12/2009)

Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Người viết : admin Ngày : 02/12/2009Hot Line : (08) 3.9571006


Online:538
Lượt truy cập:22105177