VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI - DU LỊCH

Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 1/8/2016. (01/08/2016)

 Quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Post by : KYLONG CO.OP Date Post : 01/08/2016

 

Thông tư 10/2015/TT-BGTVT (03/03/2016)

 Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải ô tô

Post by : HTX. KỲ LONG Date Post : 03/03/2016

 

Công văn 16323/BGTVT ngày 22/12/2014 (28/05/2015)

Các HTX được lùi thời hạn thực hiện ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm cho lái phụ xe đến ngày 1/7/2016.

Post by : HTX KỲ LONG Date Post : 28/05/2015

 

Thông tư 18_2013_BGTVT (17/10/2013)

Thông tư 18_2013_BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2013.

Post by : HTX. KỲ LONG Date Post : 17/10/2013

 
Post by : KY LONG CO.OP Date Post : 19/12/2012

 

Thông tư 197/2012/TT-BTC (19/12/2012)

Hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo yêu đầu phương tiện

Post by : KY LONG CO.OP Date Post : 19/12/2012

 

Hot Line : (08) 3.9571006


Online:533
Vistited:22105607