Vận tải

Sẽ thu hồi phù hiệu các xe hợp đồng tái phạm lỗi

Thứ bảy, 21/09/2019, 04:10 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM vừa công bố danh sách các phương tiện sẽ bị thu hồi phù hiệu nếu tiếp tục vi phạm.
 
Sở GTVT TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm lỗi “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định,…” . Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và các đơn vị không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP.HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15-4-2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Danh sách các xe ô tô khách vi phạm tháng 9-2019:

Xe ô tô khách biển số 86B-008.50 thuộc HTX XKLT và DL Đông Bắc quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách biển số 51B-287.03 thuộc HTX VT DL & TCCG Trường Phát quản lý, vi phạm: Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”;


Người viết : Theo Pháp Luật (PLO)

 

Các tin khác :


Hot Line : (08) 3.9571006


Online:485
Lượt truy cập:25109719